اجراء تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان

بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز

تعیین فهرست تجهیزات لازم برای عملکردهای مورد نیاز پروژه و تعیین فضاهای مربوط بر مبنای بررسی کاتالوگها و مشخصات فنی و اطلاعات فنی
بررسی و مطالعه کلیه سیستم های مورد نیاز پروژه ، با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ، ضرورت های فنی و امکانات دستیابی و نگهداری از دستگاهها
مقایسه گزینه ها از نظر فنی و اقتصادی و انتخاب گزینه های برتر( با توجه مطالعات انجام شده )

مطالعات و طراحی تاسیسات و تهیه مشخصات تجهیزات

تعیین مبانی طراحی تاسیساتی پروژه ، با توجه به عملکرد و کاربری هر ساختمان ، محاسبات جمعیتی ، شرایط اقلیمی محیطی ، بهره برداری و …
مطالعه سیستم های مختلف تاسیساتی و برآورد کل نیازهای تاسیساتی به شرح زیر و بررسی فنی، اقتصادی هریک و انتخاب گزینه برتر
تاسیسات بهداشتی شامل آب سرد وگرم مصرفی ، جمع اوری و دفع فاضلاب ، جمع آوری و دفع آب باران ، جمع اوری و دفع زباله ، آتش نشانی ، آبیاری ، گازرسانی و تاسیسات خاص که برای کاربردهای خاص پروژه کاربرد دارند
تاسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع شامل سیستم های گرمایی ، تعویض هوا ، تهویه مطبوع ، تامین و توزیع انرژی سرمایی و گرمایی

تاسیسات الکتریکی شامل:

شدت روشنایی ، نوع چراغ ها و نحوه برق رسانی مناسب برای هر فضا ، نحوه کنترل روشنایی و HVAC بر اساس روشهای سنتی و یا کنترل هوشمند در بستر پروتکلهای مختلف ( X10, KNX(EIB) , BACNET , LONWORK , …) ، برآورد میزان برق عادی و اضطراری مورد نیاز پروژه و چگونگی تامین و توزیع آن
سیستم های ارتباطی و خبری از قبیل سیستمهای صوتی ، پیجیگ ، تلفن ، شبکه ، آنتن مرکزی و …
سیستم های امنیتی شامل دوربین مدار بسته ، دزدگیر ، اعلام حریق و …
سیستم های ایمنی شامل برق گیر واتصال زمین
تهیه طرح تاسیساتی

تعیین مشخصات تجهیزات لازم و بررسی فنی ، اقتصادی تجهیزات و ارائه پیشنهاد همراه با تعیین نیازهای ساختمانی و تاسیساتی مربوطه
تهیه نقشه های مقدماتی شبکه های تاسیساتی شامل پلان جانمایی دستگاهها در موتورخانه فرعی و اصلی ، تعیین محلهای عبور سیستم های توزیع انرژی و همچنین دیاگرام شماتیک و همچنین دیاگرام شماتیک شبکه های لوله کشی
مطالعه

جمع‌آوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه ، بررسی و شناسایی کلی کالبدی و ضوابط مقررات بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روش‌های ساخت و سیستم‌های تاسیسات مطالعات تکمیلی و طراحی اولیه سیویل، معماری ، سازه و تاسیسات ، تهیه نقشه‌های مقدماتی ، انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه‌های اجرایی با هماهنگی و تایید کارفرما و خدمات تکمیلی دیگر.
بررسی نقشه‌های تحویلی و رفع ابهامات ، نظارت کارگاهی بر نحوه نگهداری مصالح و تجهیزات ، پرسنل کارگاهی ، پیمانکاران و به طور خلاصه نظارت بر کل روند ساخت و اجرا مطابق با کلیه بخشنامه‌های مصوب و نیاز پروژه
تهیه متره و ریز متره ، تهیه برآورد و خلاصه مالی و هزینه‌های اجرا ، تهیه برنامه زمانبندی ، تهیه اسناد مناقصه و… خدمات مورد نیاز کارفرما و پروژه
اجرا و یا مدیریت ساخت پروژه‌های عمرانی ، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب ساختمان‌های مسکونی ، اداری ، تجاری و صنعتی
اجرای طرح‌های بهسازی لرزه‌ای
انجام آزمایشات مقاومت مصالح و مکانیک خاک
برداشت میدانی ، بازرسی چشمی ، سونداژ اولیه ، تهیه نقشه‌های چون ساخت معماری و سازه
ارایه گزارشات کیفی مرحله اول طرح بهسازی
نمونه‌گیری، مغزه‌گیری و انجام آزمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
تهیه طیف ویژه ساختگاه و ارائه گزارشات کمی از مرحله بهسازی
ارایه طرح بهسازی مقدماتی ، آلترناتیوها و توجیه اقتصادی و فنی گزینه‌ی برتر
ارایه طرح نهایی بهسازی لرزه‌ای
کنترل کیفیت اطلاعات موجود در نقشه‌های تأسیسات مکانیکی

کنترل مصالح تأسیسات مکانیکی از نظر تهیه ، عمل ، نگهداری ، استفاده در انطباق با نقشه‌ها و مشخصات فنی استاندارد ملی ایران
کنترل امکانات تأسیسات موجود در محل شامل آب ، فاضلاب ، گاز و نحوه اتصال تأسیسات ساختمان به شبکه‌های مربوط شهریکنترل ضرورت اقدامات خاص در موقع تخریب و گودبرداری از نظر تأسیسات مکانیکی
کنترل وضعیت و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزای تأسیساتی در تمام مراحل اجرای ساختمان
مشابه و عایق کاری‌های لازم
کنترل نحوه اجرای عناصر تأمین و توزیع آب گرم مصرفی
کنترل نحوه اجرای عناصر سیستم جمع‌آوری، تصفیه یا دفع فاضلاب و تعبیه هواکش از نظر مکانیکی
کنترل نحوه اجرای عناصر سیستم تهیه، توزیع و ذخیره‌سازی سوخت (گاز، گازوئیل، نفت) و رعایت الزامات مربوط
کنترل اجرای سیستم های کنترل دستگاه‌ها به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی
کنترل اجرای سیستم های قطع کننده لرزه‌ای در تأسیسات مکانیکی
کنترل نحوه اجرای عناصر سیستم تهویه مطبوع و تأمین هوای تازه
کنترل نحوه اجرای کانال‌های کولر و نصب و راه‌اندازی کولرها
کنترل نحوه اجرای سیستم تخلیه هوای آلوده
کنترل نحوه نصب و بهره‌برداری ایمن آسانسورها و پله‌برقی از لحاظ مکانیکی
مستندسازی و ثبت و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان در حیطه وظایف خود

  نظرات