اجرای انواع آسانسور و پله برقی

آسانسور یا بالابر ( به فرانسوی Ascenseurs ) اتاقک متحرکی است که به وسیله آن از طبقه ای به طبقات بالا روند و یا از طبقه بالا به پایین روند.  به عبارت دیگر آسانسور تجهیزات حمل و نقل عمودی است که حرکت مردم یا کالا را تسهیل می بخشد. آسانسور معمولاً به کمک موتور الکتریکی باعث حرکت عمودی کابین می شود.

همه آسانسورها در خصوصیاتی مثل داشتن کابین ، توقف در سطوح مختلف و حرکت عمودی شبیه هم هستند .

اما از نظر نیروی بالا برنده یا عملکرد موتور به چهار دسته اصلی زیر تقسیم می شوند.

1) آسانسور های کششی   2) هیدرولیک  3) وینچی    4) مغناطیسی

 «انواع آسانسور» از نظر کاربرد عبارتند از:آسانسور حمل بار و مسافر:آسانسوری است که برای حمل و نقل کالا طراحی شده است و معمولاً حمل و نقل به همراه افراد صورت می گیرد .
آسانسور خدماتی : آسانسوری است دائمی که برای جا به جایی کالا بین طبقات ساختمان میباشد و در طبقات مشخصی عمل می کند ، دارای کابینی است که ابعاد آن به اشخاص اجازه استفاده را نمی دهد و در میان ریل های منصوبه عمودی و با حداکثر 15 درجه انحراف ، حرکت می کند . ابعادی که کابین را برای افراد غیر قابل استفاده می کند ، نباید از مقادیر زیر بیشتر شود :
الف – مساحت کف کابین یک متر مربع
ب- عمق یک متر
پ – ارتفاع یک متر
آسانسور خودروبر : در ساختمان های خصوصی آسانسور ی که اتاقک آن ابعاد مناسبی برای جابجایی خودرو های سواری داشته و طراحی آن امکان این جابجایی را می دهد.

  نظرات