بازدید از اجرای پروژه خط یک مترو به همراه مدیران شهری اصفهان

دکتر عباس علی‌آبادی، صبح روز یکشنبه ۱۰ بهمن، به همراه مدیران عامل بخش حمل و نقل ریلی و شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا، در نشست مشترکی در دفتر دکتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان، به تشریح وضعیت و ویژگی‌های پروژه خط یک مترو اصفهان پرداخت و آمادگی گروه مپنا در پروژه‌های آتی قطار شهری و تراموای شهر اصفهان را اعلام نمود.

در این نشست، دکتر علی­آبادی بر ضرورت تسریع در تأمین منابع مالی پروژه از سوی کارفرما تاکید و با توجه به تعهد کارفرما و پیمانکاران قطار شهری اصفهان در زمینۀ راه‌اندازی بخش میانی پروژه خط یک مترو در خرداد سال ۹۶، آمادگی گروه مپنا را برای تحقق این تعهد اعلامکرد.

 

 

در ادامه مدیرعامل گروه مپنا به همراه مدیران بخش ریلی و همکاران بخش ریلی دفتر مپنا در اصفهان، با حضور مدیر سازمان قطار شهری اصفهان و سایر مدیران سازمان کارفرمایی از ایستگاه پایانی خط یک قطار شهری اصفهان بازدید نمودند. در اثنای این بازدید دکتر علی‌آبادی، ضمن تشکر از پیشرفت پروژه، بر استفاده حداکثری از توان داخلی کشور جهت انجام پروژه­ها تاکید کرد.

شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا، پیمانکارEPC  در بخش‌های تأمین توان، برق بالاسری، مخابرات، سیگنالینگ و اسکادا خط یک مترو اصفهان است. در حال حاضر ۱۲ کیلومتر از این خط به همراه ۱۱ ایستگاه از بخش شمالی آن راه‌اندازی شده و در حال بهره‌­برداری است.

  نظرات